JERZY SOWIJAK

JERZY SOWIJAK

JERZY SOWIJAKRZEŹBIARZ Przestronne podwórze wiejskiego domu zastawione monumentalnymi kłodami drewna. Czekają na swoje postaci, na opowieści warte utrwalenia i przekazania. Pytam, czy wie już kto „siedzi” w tych kłodach?  Uśmiecha się i macha ręką. – Mam więcej...